Αρχική

    ...Οταν η πίστη γίνεται τέχνη η ιδιαιτερότηταpromo-image

συνυπάρχει αρμονικά με την παράδοση...

επισφραγίζει την αξία του έργου μας και

σηματοδοτεί το παντοτινό στο χρόνο...

 

    Οι φορητές εικόνες ως έργα χριστιανικής τέχνης πρωτοπα- ρουσιάστηκαν και καταξιώθηκαν στο Βυζάντιο. Η Βυζαντινή ζωγραφική είναι τέχνη κλασσική, δεν αλλοιώνεται, μένει στα- θερή στις βασικές γραμμές και εκφράζει όχι μόνο την ομορ- φιά αλλά και βιώματα.

 Οι φορητές εικόνες, πομποί θείας χάριτος, αποδέκτες ικε- σίας και παράκλησης, χορηγοί ηθικού σθένους και ψυχικής σωτηρίας, λειτουργούν ως θαυματουργοί δίαυλοι επικοινωνίας των πιστών με τον υπερβατικό κόσμο του θείου.